По-строг режим на водата в Ловеч

По-строг режим на водата в Ловеч

октомври 9, 2023 0 By Desi

Той се налага заради продължителното засушаване

Водата в Ловеч ще бъде спирана в интервала от 23.00 до 06.00 ч. всяка нощ, считано от днес. За това предупредиха от ВиК дружеството в града. Досега водоподаването беше прекъсвано по квартали през два дни от 00.00 до 06.00 ч.

По-строгият режим се налага заради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоизточниците за Ловеч.

Продължават ограниченията във водоползването за питейно-битови нужди. Забранява се ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Източник: „Фокус“