От днес влиза в сила Истанбулската конвенция в ЕС

От днес влиза в сила Истанбулската конвенция в ЕС

октомври 1, 2023 0 By sredata

6 страни, сред които и България, не са я ратифицирали

От днес Истанбулската конвенция влиза в сила в Европейския съюз и става задължителна за всички европейски институции и държавите членки.

6 страни, сред които и България, не са я ратифицирали.

Според Европейската комисия, съгласно Договора за функциониране на ЕС, Конвенцията е правно обвързваща за всички страни от общността.

Истанбулската конвенция е цялостна правна рамка, насочена към защита на жените срещу всички форми на насилие.

Проверка на факти: Узаконява ли Истанбулската конвенция третия пол, еднополовите бракове и отнемането на деца?

През 2018 година Конституционният съд на България прие решение, в което се посочва, че Истанбулската конвенция застъпва правни концепции, свързани с понятието „пол“, които са несъвместими с основни принципи на Конституцията на Република България.