Край на разследването “Nexo”, обяви Прокуратурата

Край на разследването “Nexo”, обяви Прокуратурата

декември 22, 2023 0 By Desi

Екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления

Прокуратурата прекрати разследването „Nexo“. Това съобщиха за БТА от държавното обвинение.

В хода на разследването са привлечени четири лица в качеството на обвиняеми – Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов. Обвиненията са за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. четиримата са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Кънчев и Тренчев са обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата „Nеxo“. Те се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества, срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.
В хода на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно–изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно–икономическа експертиза, извършени са различни процесуално–следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.

Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на Прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.

Към 2018 г., а и към настоящия момент, у нас липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. Тя не е регулирана и дружествата от групата „Nеxo“ не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията според Закона за платежните услуги и платежните системи.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация на територията на Република България. Според доклад от 9 януари 2019 година на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на „Nеxo“ е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от американските щати Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията „Nеxo“, поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз.

В същото време на 19 януари между „Nеxo“ и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон е постигнато окончателно споразумение. Според документа „Nеxo“не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на компанията да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

На базата на всичко събрано по делото екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Фактологията не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност.

Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.

Според прокуратурата предлаганите от „Nеxo“ продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.