“Когато оръдията гърмят, законите мълчат”

“Когато оръдията гърмят, законите мълчат”

декември 7, 2023 0 By Desi

Най-висшият закон трябва да бъде благополучието на народа- Цицерон

Древноримският политик и философ остава в историята с множество трудове и впечатляващи речи, изпълнени с мъдри послания.

Ето някои от тях:

„Благодеяние, оказано на недостоен човек, е злодеяние“.

„На всеки трябва да се прави толкова добро, колкото сам можеш да направиш и колкото може да приеме този, когото обичаш и на когото помагаш.”

„Добродетелността се състои в защитата на хората.“

„Няма никакво извинение за престъплението, дори и да го направиш заради някой друг .“

„На глупостта е свойствено да вижда чуждите пороци и да забравя за своите.“

„Дом, в който няма книги, е като тяло, лишено от душа „.

„Който не знае какво е срам, заслужава не само порицание, но и наказание „.

„Свободен е само този, който намира радост в изпълняването на дълга си „.

„Да живееш, значи да мислиш“.

„Всички искат да доживеят до дълбока старост, а когато наистина я доживеят, започват да я винят за всичко“.

„Най-висшият закон трябва да бъде благополучието на народа.”

„Познаването на законите се състои не в това да помним думите им, а да постигаме смисъла им.”

„Когато оръдията гърмят, законите мълчат.”

„Дори и разбойниците имат свои закони.”

„Постигнатият мир е по-добър от всяка очаквана победа.”

„Законът повелява това, което трябва да се прави и забранява противното нему.”

„Ако искаме мир, ще се наложи да се сражаваме.”

„Животът на мъртвите продължава в паметта на живите.”

„По-добре да умрем, отколкото да бъдем роби.”

„Позорното бягство от смъртта е по-лошо от самата нея.”

Източник:ARTday.bd