Водните бозайници имат отличен слух

Водните бозайници имат отличен слух

ноември 19, 2023 0 By Desi

При делфините е изучен най-добре

Водните бозайници имат отличен слух, въпреки, че им липсва външното ухо. Според наблюденията на биолози, китовете чуват шума на корабното витло от няколко километра, а делфинът косатка открива тюлена морска котка /отария/ по плясъка от триста метра.

Слухът на делфините е изучен най-добре. До неотдавна не се знаеше, че и те използват ехолокатори. Беше известно само, че делфините ловят риба, както през деня, така и през нощта, при това в мътна вода, където видимостта е не по-голяма от няколко сантиметра. А сладководните делфини, живеещи в изключително мътните води на реките в Индия и Китай, са почти съвсем слепи. Но и без очи се справят много добре.

Преди години в един американски океанографски институт решили да изяснят по какъв начин делфините откриват плячката си. Отначало в езерото безшумно пускали малка рибка, която делфинът откривал много бързо. При това както било установено с помощта на специална звукозаписваща апаратура, той през цялото време поскърцвал и пощраквал. Делфинът издавал главно ултразвуци с честота от 100 до 150 хиляди колебания в секунда.

След това от лодката успоредно към брега била опъната мрежа и тихо пускали рибата ту от едната, ту от другата и страна – делфинът безпогрешно заобикалял мрежата по най-краткия път и улавял рибката. Въпреки, че плавателният мехур на рибката отразява съвсем малко звукови вълни, делфинът успявал да различи слабото ехо, идващо от нейния мехур, от по-силните звуци, отразени от дъното, от водната повърхност и от другите предмети, намиращи се в езерото.

Източник:Труд