ВиК услугите поскъпват с 15 процента от 1 януари 2024г.

ВиК услугите поскъпват с 15 процента от 1 януари 2024г.

декември 22, 2023 0 By Desi

ВиК услугите поскъпват от 1 януари 2024 г., съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В специализиран състав „ВиК“ комисията е приела решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за следващата година.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 38 ВиК оператора – 27 регионални държавни дружества, 4 общински и 7 частни оператора. От КЕВР посочиха за БТА, че 15 процента е средното поскъпване за страната на ВиК услугите.

Един от факторите за изменение на цените е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс за периода от одобряването на бизнес плановете до приемането на сегашното решение, уточниха от регулатора. Причина за ценовите корекции е и обстоятелството, че КЕВР намали утвърдените по бизнес плановете за 2023 година цени на редица ВиК дружества поради неизпълнението на инвестициите им и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г.

Като ценообразуващ елемент е включено и ежегодното 15-процентно увеличение на заплатите в сектора, което Комисията е длъжна да отчете съгласно подписаното национално споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ и браншовия синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, уточниха от регулатора.

Пълният текст на Решението на КЕВР за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.

За 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10 процента на цените на ВиК услугите през 2024 г. спрямо действащите цени за настоящата година, посочиха от КЕВР на 1 декември. Според изчисленията на регулатора това са областите Кюстендил, Шумен, Перник, София област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен. За 6 дружества планираното увеличение е с над 20 на сто спрямо действащите цени – в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч.