АПИ даде 310 млн. за маркировка и знаци, кои спечелиха?

АПИ даде 310 млн. за маркировка и знаци, кои спечелиха?

октомври 14, 2023 0 By sredata

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определи изпълнителите на маркировката и знаците по пътищата и магистралите у нас за следващите пет години. Обществената поръчка за маркировката беше за 210 млн. лв., а тази за пътните знаци – за 100 млн. лв.

Двете обществени поръчки бяха обявени по времето на служебното правителство на Гълъб Донев, а цените им бяха вдигнати няколко пъти спрямо настоящите договори. Те са разделени на шест обособени позиции – по една за всеки регион, и са със срок за изпълнение от 5 години.

Интересът към поръчката за пътна маркировка беше голям, като за някои обособени позиции кандидатите достигнаха до 7 участници. За първи път от доста време до отварянето на ценовите оферти бяха допуснати повече от двама кандидати и на практика имаше оспорвана конкуренция по някои от позициите, пише „Медиапул“.

Срещу избора на изпълнителите до момента има подадени осем жалби. Те са от отстранени участници и загубили кандидати, показва преглед в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Това е пречка за сключване на договори с избраните фирми.

Единственият подписан договор до момента е между АПИ и „Микони“ ООД за пътни знаци в Южен Централен район за 16.6 млн. лв. за 5 години. Компанията единствена беше подала оферта за този район, в който и в момента поддържа знаците по старите договори. Южен Централен район обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

И печелившите са…

Най-много обособени позиции печели варненската компания „А.Д. Холд“ ООД. Дружеството ще прави маркировката в Североизточния район (35 млн. лв.) и ще поставя пътни знаци в Североизточен и Югоизточен (по 16.6 млн. лв.). Или общо през следващите 5 години то би трябвало да получи възлагания от АПИ на стойност 68.2 млн. лв. без ДДС.

Освен това „А.Д. Холд“ участва и в няколко обединения, които печелят обособените позиции за маркировката в Югоизточния район и за пътни знаци в Северен Централен район.

„А.Д. Холд“ е собственост на Мария Петкова и внуците ѝ Мартина и Димитър Петкови, показва справка в Търговския регистър.

„Консорциум Битулайт 2018“ печели две обособени позиции. Обединението ще полага маркировка в два района – Югозападния и Южен Централен общо за 70 млн. лв. без ДДС. Така то разширява позициите си, след като в момента държи само Югозападна България.

Партньори в обединението са „Битулайт“ ООД и „Белчински къщи“ ЕООД. Собственици на „Битулайт“ са Антон Тасков и Александър Тавралийски, а на „Беличански къщи“ – Нели Василева, според Търговския регистър.

Северозападен район

Поръчката за маркировка в Северозападния район се печели от ДЗЗД „Белфрай Трафик Технолоджи“ (94.15 точки). В обединението влизат „Белфрай България“ АД, „Кьозути Солгалтато еш Керешкеделми“ ООД и „Белфрай УТ“ ООД, а поръчката е на обща стойност 35 млн. лв. за 5 години.

За тази обособена позиция кандидатите бяха трима, като са отворени ценовите оферти на всички. Класираното на трето място дружество „Сигнализация“ ООД обаче оспорва поръчката за маркировката пред КЗК.

Поръчката за пътните знаци в региона се печели от „ПСТ Груп“ ЕАД (96.66 точки) с цена от 16.6 млн. лв. за 5 години. Общо бяха подадени три оферти, като е отстранен единствено „Консорциум Битулайт 2018“. Обединението е обжалвало отстраняването си пред КЗК.

Северен Централен район

За победител в Северен Централен район за полагане на маркировка е обявено ДЗЗД „Виа ПСТ Перфект“ (71.87 точки). В обединението влизат „ПСТ Груп ЕАД, „Виалукс – България“ ЕООД, „Пътперфект“ ЕАД и „Актив Билдинг Инк“ ЕООД. Договорът с тях е за 35 млн. лв. за 5 години, но все още не е подписан.

Общо трима бяха кандидатите по тази обособена позиция, като са отворени предложенията на всички. Жалба срещу класирането пред КЗК е подало останалото на второ място „Обединение Зебра Мегахим“.

Поръчката за поставяне на пътни знаци в Северен Централен район за 16.6 млн. лв. се печели от обединение „Знаци Север“с комплексна оценка от 98.12 точки. В него влизат „А.Д. Холд“ ООД и „Варна Арх Про“ ЕООД. Общо бяха подадени две оферти, като са отворени цените и на двамата кандидати.

Североизточен район

„А.Д.Холд“ ООД печели поръчката за пътна маркировка в Североизточния район с комплексна оценка от 91.04 точки за 35 млн. лв. От тримата кандидати е отстранен единствено „Обединение Зебра Мегахим“, което обжалва пред КЗК.

Същата компания печели и поръчката за поставяне на пътни знаци в региона с комплексна оценка от 97.01 точки на стойност 16.6 млн. лв. без ДДС. По тази позиция няма отстранен кандидат.

Югоизточен район

Обособената позиция за полагане на маркировка в Югоизточния район се печели от ДЗЗД „Маркировки Юг“ – с 89.83 точки. Партньори в обединението са „А.Д. Холд“ ООД и „Трейс Груп Холд“ АД. Тук няма отстранени участници от АПИ. Тази поръчка се обжалва от „Инмат София“ ЕООД, които са класирани трети.

„А.Д.Холд“ ООД печели и поръчката за пътните знаци в същия регион с комплексна оценка 99.31 точки. Общо трима кандидати са подали оферти, като е отстранена единствено „Кастело“ ООД.

Южен Централен район

Поръчката за маркировката за Южен Централен район (ЮЦР) се печели от „Консорциум Битулайт 2018“ с комплексна оценка от 94.1 точки. Партньори в обединението са „Битулайт“ ООД и „Белчински къщи“ ЕООД.

Тук конкуренцията беше оспорвана, като 7 кандидати подадоха оферти. АПИ е отстранила само двама от тях – „А.Д. Холд“ АД и ДЗЗД „Маркировка Холд“.

Жалба срещу класирането е подадена от ДЗЗД „Юг Централ“. Обединението е класирано на трета позиция за маркировката в ЮЦР от АПИ. В него влизат фирмите „Азраел“ ЕООД и „СД Инженеринг 77“ ЕООД.

Поръчката за пътните знаци се печели от „Микони“ ООД. Компанията беше единствен кандидат и вече има подписан договор с АПИ.

Югозападен район

„Консорциум Битулайт 2018“ печели поръчката и за полагането на маркировка в Югозападния район с комплексна оценка от 96.84 точки.

По тази позиция отново бяха подадени рекордните 7 оферти. Единственият отстранен кандидат е ДЗЗД „Маркировка Холд“, в което влизат „Мегаинвест холд“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД. Обединението е оспорило отстраняването си пред КЗК.

Поръчката за пътните знаци се печели от „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД с комплексна оценка 86.75 точки. От тримата кандидати подали предложения е отстранен единствено „Консорциум Битулайт 2018“, който обжалва пред КЗК.

Жалба е подало и дружеството „Зебра“ ООД, което е класирано на второ място в Югозападен и Североизточен райони.